Module A: Guide to Biking - תרגול הבנת הנשמע מבגרות קיץ 2018

תרגול הבנת הנשמע לשאלון א׳ (Module A) מבגרות אנגלית קיץ 2018 לנבחני אנגלית ב-3 יח״ל.

בתרגול זה נעבוד על הבנת הנשמע ומענה על שאלות אמריקאיות לפני נושא השמיעה. אנו ממליצים ראשית לקרוא את השאלות, להבין אותן ולתרגם מילים במקרה הצורך.

רק אחר כך נפנה להשמעת הקטע.

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.