Grandmother - תרגול לבגרות באנגלית - תרגולים עם תשובות

Grandmother - תרגול לבגרות באנגלית

תרגלו את הסיפור Grandmother משאלון D של הבגרות באנגלית. תרגולים בכל הרמות לקראת הבגרות.


Grandmother - תרגול לבגרות באנגלית - רשימת התרגולים המלאה

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.