Mama and Her Bank Account - תרגול לבגרות באנגלית - תרגולים עם תשובות

Mama and Her Bank Account - תרגול לבגרות באנגלית

תרגלו את הסיפור Mama and Her Bank Account משאלון B של הבגרות באנגלית. תרגולים בכל הרמות לקראת הבגרות.


Mama and Her Bank Account - תרגול לבגרות באנגלית - רשימת התרגולים המלאה

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.