• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Using Present and Past Progressive - Module G

תרגול את השימוש בזמן המתמשךף בין אם בהווה או בעבר. זכרו שיש מקרים בהם נכפיל את האות האחרונה במילה אם יש לפניה אם קריאה.

השתמשו בצורות הבאות כדי להשתפר לקראת משימת הכתיבה בשאלון ז׳ בבגרות באנגלית ל-5 יח״ל (Module G)

ציון עובר לתרגול: 70 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.