• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Past Simple and Present Perfect - תרגול כתיבה באנגלית לשאלון ז׳

מתי נשתמש ב-Past Simple  ומי ב-Present Perfect?

הסבר מקיף נמצא בתרגול, יחד עם שאלות כתיבה. שני זמנים אלה מאוד נפוצים באנגלית, ולכן כדאי תרגל אותם כדי לשפר הבנת הנקרא וכדי לשפר את יכולות הכתיבה שלנו, לקראת משימת הכתיבה של שאלון ז׳ בבגרות (Module G).

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.