Mama and Her Bank Account - LOTS Practice - ספרות אנגלית מבגרות קיץ 2017

לפניכם הסיפור ״Mama and Her Bank Account״. סיפור זה נחשב כאחד מהסיפורים במיקוד לשאלון B, שהוא שאלון ספרות של 3 יחידות באנגלית.

לפניכם תרגול בנושאי הסיפור, מבגרות קיץ 2017, כהכנה לשאלון ב׳ בבגרות באנגלית.

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.