Have vs Has - תרגול כתיבה באנגלית לשאלון ג׳ ב3 ו-4 יח״ל

בתרגול זה נעבוד על שימוש נכון במשפטי ״יש״ או ״אין״ באנגלית, לקראת משימת הכתיבה של שאלון ג (Module C) במסגרת הבגרות של 3 ו-4 יח״ל.

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בתחתית העמוד.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.