• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Module D - Mr. Know All: תרגול ספרות מבגרות קיץ 2017

לפניכם תרגול שאלות LOTS על הסיפור הקצר Mr. Know All כחלק מהבגרות באנגלית, לנבחני 4 יחידות. Module D. משאלון הספרות של בגרות קיץ 2017 באנגלית.

תרגול זה בוחן את ההתמצאות שלכם בפרטי הסיפור, במאפייני הדמויות ובעלילה.

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.