Module D - Mr. Know All: תרגול ספרות מבגרות קיץ 2017

לפניכם תרגול שאלות LOTS על הסיפור הקצר Mr. Know All כחלק מהבגרות באנגלית, לנבחני 4 יחידות. Module D. משאלון הספרות של בגרות קיץ 2017 באנגלית.

תרגול זה בוחן את ההתמצאות שלכם בפרטי הסיפור, במאפייני הדמויות ובעלילה.

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.