The Road Not Taken - LOTS: אנגלית ספרות חורף 2016

לפניכם תרגול שאלות Lots על הפואמה The Road Not Taken כחלק מהבגרות באנגלית, לנבחני 4 יחידות. Module D. (מתאים גם כתרגול מתקדם לנבחני 3 יח"ל - Module B)

שאלות אלה לקוחות מבגרויות קודמות בשאלון ד', ועוסקות בתוכן הסיפור, בדמויות ובמסרים המובעים בו.

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.