A Summer's Reading - LOTS Practice: אנגלית ספרות קיץ 2017

לפניכם תרגול שאלות Lots על הסיפור A Summer's Reading כחלק מהבגרות באנגלית, לנבחני 4 יחידות. Module D. משאלון הספרות של בגרות קיץ 2017 באנגלית.

שאלות אלה לקוחות מבגרויות קודמות בשאלון ד' באנגלית, שאלון הספרות, ועוסקות בתוכן הסיפור, בדמויות ובמסרים המובעים בו.

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.