The Treasure of Lemon Brown - LOTS Practice: בגרות קיץ 2017

לפניכם תרגול שאלות Lots ו -hots על הסיפור The Treasure of Lemon Brown כחלק מבגרות קיץ 2017 באנגלית, לנבחני 4 יחידות. Module D.

שאלות אלה לקוחות מבגרויות קודמות בשאלון ד', שאלון הספרות ל-4 יח״ל אנגלית, ועוסקות בתוכן הסיפור, בדמויות ובמסרים המובעים בו.

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בתחתית העמוד.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.