• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

A Summer's Reading - תרגול ספרות אנגלית משאלון קיץ 2019

לפניכם תרגול בספרות אנגלית לבגרות, ברמת שאלון ו׳ (Module F) לנבחני 5 י״חל באנגלית. התרגול עוסק בשאלות מסוג LOTS בסיפור הקצר Summer's Reading (שליטה בפרטי הסיפור).

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים, יש לגלול מטה.

בהצלחה!! 

בקטגוריה A Summer’s Reading - תרגול לבגרות באנגלית 40 כבר תרגלו!
חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.