A vs AN: Writing Practice - תרגול כתיבה ל-3 ו-4 יחידות באנגלית

אחד החוקים המאתגרים בשפה האנגלית הוא השימוש הנכון בקידומות לשם העצם ביחיד.

בתרגול זה נעבוד על השימוש הנכון לקראת משימת הכתיבה בשאלון ג' באנגלית (Module C) לנבחני 3 ו-4 יחידות בבגרות.

ציון עובר לתרגול: 70 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.