Acts of Kindness - תרגול אנסין בשאלון ג׳ מבגרות קיץ 2019

לפניכם תרגול אנסין בשאלון ג׳ (Module C) מבגרות קיץ 2019, לנבחנים ב-3 ו-4 יחידות באנגלית.

ציון עובר לתרגול: 60 ומעלה.

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים, יש לגלול מטה.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

עוד חומרים שיכולים להתאים לך

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.