• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Module F: The Road Not Taken HOTS: בגרות קיץ 2017

שאלות HOTS הן שאלות שבוחנות את ההבנה היותר גבוהה שלנו את הפואמה. 

השאלות בתרגול זה מנוסחות לפי בחינת הבגרות, ומטרתן תרגול המשמעויות המרכזיות בפואמה.

ציון עובר לתרגול 70 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.