• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Module F: The Road Not Taken LOTS: אנגלית קיץ 2016

שאלות LOTS הן שאלות שבוחנות את ההבנה הבסיסית שלנו את הפואמה. כידוע, המשמעות המרכזית בפואמה היא בעיסוק העדין שלה, דרך עולם הטבע, במצב שאיתו האדם המודרני צריך להתמודד יום יום, ולבצע בחירות שיעצבו את חייו.

 התרגול מנוסח לפי בחינת הבגרות של שאלון הספרות בקיץ 2016 (Module F), שאלון ו׳.

ציון עובר לתרגול 70 ומעלה

לאחר סיום התרגול יופיעו תשובות והסברים בירוק.

בהצלחה!!

חזרה לרשימת המבחנים והנושאים
שאלה זו היא שאלת חובה.

כמה שניות בבקשה...

שנים,חודשים,שבועות,ימים,שעות,דקות,שניות
שנה,חודש,שבוע,יום,שעה,דקה,שנייה
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

תודה על עזרתך בשיפור אנסינימי!

אנא פרט/י ככל הניתן על השגיאה/תקלה שמצאת בעמוד זה.